Informacion –Turizmi Kulturor ne Berat ( Gjendja ekzistuese ,projektet , problematika )

mario March 26, 2012 0
Informacion –Turizmi Kulturor ne Berat ( Gjendja ekzistuese ,projektet , problematika )

Preambel :

Berati ka një trashëgimi të pasur kulturore. Pjesë e trashëgimisë së tij janë monumentet e kultures ku përfshihen ndërtimet fetare, banesat popullore dhe ndërtimet fortifikuese. Pjesa e vjetër historike përbëhet nga tre lagje të ndara nga lumi Osum te cilat perbejne Qendren Historike  : Kalaja ,Gorica dhe Mangalemi. Qyteti ka gjithashtu Qendrën Mesjetare e cila përbëhet nga monumente të vjetra fetare të sektit Bektashi .

Qyteti ka një histori të lashtë dhe të pandërprerë. Ka 107 monumente te kategorise se pare dhe 383 te kategorise se dyte. Kalaja e Beratit perben nje nga Kështjellat më të mëdha të banuara ,e cila ofron një varietet stilesh dhe kontribute të epokave të ndryshme : Romako-Bizantine, Shqiptare dhe Otomane.

Objektet e kultit kristian dhe atij mysliman jane te ruajtura mire dhe i perkasin  periudhave  te ndryshme historike . Dikur në Kala kanë ekzistuar 42 kisha ndërsa sot ruhen vetëm 8. Më të hershmet i përkasin kryesisht shekujve të 13 dhe 14. Ndërsa banesat në përgjithësi i përkasin shekujve të 18 dhe 19. Ato banohen nga banorët edhe në ditët e sotme. Berati u shpall pjesë e Listës së Trashëgimisë Botërore te UNESCO-s ne 8 Korrik 2008. Berati mbart dëshminë e bashkëjetesës së feve të ndryshme dhe komuniteteve të shumta kulturore përgjatë shekujve.

Kodikët e Beratit

Kodiku i Purpurt i Beratit  “ (i quajtur Beratinus shek 6 )  , në kohën që u   shkruajt ai ishte një ndër pesë kodikët ekzistues në gjithë botën. Kodiku i Arte përfaqëson  kodikun e dytë më të rëndësishëm të Beratit, është një dorëshkrim  i shekullit te 9të. UNESCO ka treguar një interes të madh për ruajtjen e kësaj trashëgimie unike të literaturës së vjetër liturgjike të historisë botërore. Kodikët e Beratit janë të përfshirë në Rregjistrin e Listës së Trashëgimisë Botërore.

—————-

Berati -Sit Nderkombetar i Trashegimise Boterore

 

-Pjese e listes prej 689 sitesh te trashegimise kulturore te Unesco-s

 

-Berati eshte  pjese e Rrjetit Ballkanik te Qyteteve Historike  te perfshira ne Unesco, si dhe eshte bere pjese e platformave dixhitale nderkombetare ne fushen e promocionit dhe turizmit .

-Ne vitin 2008 Berati u shpall nga organi prestigjioz i shtypit nderkombetar ‘’Forbs” si nje nder 3 destinacionet e preferueshme ne Ballkan

-Ne vitin 2009 u shpall nga Ekspozita Nderkombetare e Turizmit ne Zvicer si  Fitues i cmimit  ‘’Nje qytet muze me arkitekture karakteristike dhe te bukur ‘’.

-Kete  vit qyteti synon te behet  pjese e Organizates  se Qyteteve Historike Nderkombetare dhe anetar i  Shoqates se Qyteteve te Artit Europian.

——————-

 

Aktoret e perfshire ne fushen e trashegimise ne  Berat :

 

1-      Drejtoria e Kultures Kombetare

2-      Drejtoria e Muzeumeve

3-      Bashkia Berat ( ne fushen e sherbimeve , promocionit, aktiviteteve )

4-      Aktoret nderkombetare ( SNV, PNUD, UNESCO, Rrjeti i Qyteteve Historike , Rrjeti i Qyteteve Franceze te Artit etj)

5-      Zyra Rajonale e Turizmit

—————————

 

 

 

Çfare ka realizuar Bashkia Berat ne funksion te turizmit kulturor ?

 

Gjate vitit 2009 investime qe kane patur ndikimin e  tyre ne infrastrukturen turistike :

 

-Rehabilitime  dhe ndricime  te rrugicave me kalldrem ne Qendren Historike dhe Zonen tampon

-Rehabilitim siperfaqe te gjelberta ne qytet

-Pastrimi i shtratit te lumit Osum nga aluvionet

 

 

Bashkia Berat realizoi projekte me bashkefinancim per disa evente ne qytet te cilat i sherbejne promocionit te tij:

 

a- Panairi i agrobiznesit

b-Festivali i Poetekes

c-Rafting Day in Berat

d-Projekti Ekoturizem ne Berat

e-Karnavalet ne qytet

f-Ekspozita pikture dhe koncerte

g-Konferenca ‘’ Menaxhimi i Trashegimise Historike te qytetit ‘’

h-Pjesemarrja ne Panairin Kombetar te Turizmit

i-Workshopi ‘’te rinjte dhe UNESCO’’

j-Dita e Europes ne Berat

 

 

Partneritetet :

 

a-      Projekti i  Kombeve te bashkuara ’Kultura dhe trashegimia per zhvillimin social –ekonomik ‘’ , i cili startoi ne vitin 2009 me vendosjen e sinjalistikes orientuese turistike ne qytet ( 19 tabela ne dy gjuhe ) dhe me ngritjen dhe kompletimin e e  Zyres se informacionit turistik .

b-      Projekti i perbashket me REC per rehabilitim siperfaqe te gjelberta ne hyrjen e qytetit

 

——————

Projekte te bashkise per vitin 2010 :

Partneritetet ne fushen e turizmit :

 

1-      Vazhdon  zbatimi i projektit te Kombeve  te Bashkuara ‘’Kultura dhe trashegimia per zhvillimin social –ekonomik ‘’ Projekti do te vazhdoje gjate vitit 2010 me azhornimin e Planit te Menaxhimit te Qendres Historike  .

 

2-      Projekti i Bashkise Berat me organizaten Hollandeze SNV ku sipas te cilit do te filloje ne fund te muajit Prill hartimi i Planit te Veprimit te Turizmit, ( Plan i perbashket menaxhimi Berat- Gjirkaster )i cili synon zhvillimin e destinacionit te nje siti ne UNESCO dhe ka disa aktivitete :

 

a-      Hartimin e nje Plani Veprimi per Turizmin

b-      Studim mbi potencialet turistike dhe tregun turistik te Beratit

c-       Asistence per pergatitjen e nje programi/projekti per zbatim

d-      Assistence per ngritje fondesh per programin

 

3-Projekti i Komisionit Europian per rivleresimin e Trashegimise ne lagjen Kala , i cili syon rehabilitimin e Kalase se qytetit dhe ngritjen e nje zyre multifunksionale per turistet ne objektin’’ ish garnizoni turk ‘’ ne hyrje te Kalase .

 

4-Bashkia Berat ka aplikuar ne kuadrin e programit ‘te Europes Juglindore’’ te BE me Bashkine Venecia :

a-      Projekte ne fushen e menaxhimit te trashegimise

b-      Projekte ne fushen e turizmit kulturor

 

5-Vazhdon puna per hartimin e PPRR si pjese e rendesishme e permiresimit te infrastruktures turistike

 

Aktivitete dhe evente :

 

Mars  2010 – Arkitektura si element tipik i qytetit – Konference ne b/punim me Ambasaden Italiane

Mars 2010 –Realizimi i Konferences per Vexhi Buharane dhe  Shah Namene – ne kuadrin e Vitit Nderkombetar te Afrimit te Kulturave

Prill 2010- Poezia e Veres – Degustim i produkteve tipike

Prill 2010 – Koncert Koral ne ambientet e Kalase se Beratit –realizuar ne bashkepunim me Ambasaden Franceze

 

 

1-9 Maj 2010 – Festivali i Beratit –tinguj, shije, ngjyra, pasion dhe dashuri ‘’ ( organizohet me iniciativen e Shoqates Biosfera, Albanian Rafting Group  dhe ne bashkepunim me Bashkine Berat dhe partnere te tjere lokale). Ky projekt realizoi Maratone , rafting  , panaire, ekspozita, konkurse, koncerte ne Qendren Historike dhe ne qytet , aktivitete sportive etj  .

 

  • 18 – 28 Maj  2010 – Ngritja e laboratorit te skulptures ne lagjen Kala ( Bashkia + Ambasada Italiane ) . Mes mureve të Kalasë antike të Beratit, 5 skulptorë të rinj shqiptarë dhe 5 italiane realizuan një rrugëtim skulpturash konteporane në harmoni me materialet dhe hapësirat antike të qytetit historik pasuri botërore e Unesco. Do të jetë ky fillimi i një rrugëtimi permanent të artit dhe të  vlerësimit të një pasurie arkitektonike unike në llojin e saj.

 

-Realizimi i dokumentarit TV ne bashkepunim me Dixhitalb per turizmin dhe tarshegimine kulturore te qytetit .

 

Aktivitete te tjera te Bashkise Berat :

5 Qershor 2010 – Bulevardi mjedisor i Beratit

23-26 Qershor 2010 –Pjesemarrja ne Rrjetin e qyteteve historike te Ballkanit  dhe prezantim i qytetit ne panairin nderkombetar te  turizmit ne Stamboll ( qyteti Europian  i kultures per vitin 2010 ) .

 

Shtator 2010 – Perfshirja e Beratit ne Rrjetin e Qyteteve te Artit dhe Kultures Franceze

Shtator 2010 –Prezantimi i vecante i Beratit ne Diten e Shqiperise – Berlin

Shtator 2010- Festivali Nderkombetar  ‘’Poeteka’’

Berati eshte  pjese e platoformes  dixhitale te rrjetit nderkombetar te Qyteteve historike,si dhe  pjese e rrjetit kombetar LOGIN  .

 

Ne buxhetin e bashkise Berat 2010  jane parashikuar :

 

Konferenca per bashkejetesen fetare  , ekspozita kombetare dhe nderkombetare pikture, panaire te produkteve tipike ,  dhe promocion per turizmin .

 

 

————–

 

Sherbimet

 

Ne qytetin e Beratit ushtrojne veprimtarine e tyre 11 njesi akomoduese ( hotele )  te cilat jane pergjithesisht ne standarte te kenaqeshme , dhe me nje kapacitet akomodues ne total prej 308 shtreter .

Eshte krijuar baza e te dhenave  e rrjetit hoteleri- restorante per qytetin ne website e bashkise dhe synohet perfshirja e tyre ne Projektin Berat Festival per konkursin vjetor ’ Berati Top Restorant ‘’, duke e kthyer ne nje tradite te pervitshme shpalljen e restorantit me te mire te qytetit , i cili ploteson standartet e sherbimit .

 

Bashkia Berat ka realizuar 250 pyetesore me vizitoret dhe nga te dhenat e marra rezulton se trashegimnia historike dhe kulturore e qytetit perben atraksionin kryesor per vizitoret , por ka nje rritje interesi per turizmin e aventures dhe eko-turizmin duke shfrytezuar resurset natyrore te rajonit :

1-      Lumin Osum ( kanotazh )

2-      Mali i Tomorrit ( ngjitje, alpinizem )

3-      Kanionet e Skraparit

4-      Ujevara e Bogoves

5-      Fshati i Drobonikut dhe kodrinat e Gorices ( ngjitje dhe ecje ne kembe )

6-      Kantina e Veres ‘’Çobo’’ ( degustim i produkteve tipike te zones dhe vererave cilesore )

 

———————-

 

Projektet infrastrukturore qe presin financime  :

 

1-      Projekti i hidranteve ne lagjen Muzeale ( eshte gati si projekt pritet financimi )

2-      Projekti i ndricimit te lagjes Gorice

3-      Rehabilitime rrugicash me kalldrem

4-      Ndricime ne Zonen tampon

5-      Sinjalistike orientuese ne brendesi te lagjeve Muzeale

6-      Restaurime te objekteve ne rrezik ne lagjen muzeale

 

 

Propozime per turizmin  kulturor :

 

1- Kerkojme mbeshetje per promocionin dhe per rritje informacioni per t’a kthyer Beratin ne nje destinacion turistik  .

2-Lobing per rehabilitimin e  rruges Berat- Lushnje .

3- 400 ikonat te cilat qendrojne ne DRKK kane ne voje per restaurim qe te mund te perdoren si atraskion per turizmin religjioz dhe ate kulturor per vlerat qe ato kane

4-Projekti i qendres multifunksionale per turistet tek ish- markata

5-Projekti i krijimit te Shoqates se Qyteteve Historike te Shqiperise

6- Mbeshtetje per Projektin ‘’Kolonia e Artit ne Berat ‘’ si nje festival arti ne fushen e piktures me piktore europiane

7-Mbeshtetje per realizimin ne Berat te ‘ Diteve te  qyteteve historike ‘’ ( propozim i derguar prane MTKRS

8-Mbeshtetje per ngritjen e Muzeut Historik

9-Kthim te Kodikeve ne Berat ( rekomandime te specialisteve te Unesco-s dhe te organizatave te tjera )

10-Projekte  per restaurime  ne Q.H.

 

 

————————–

Tramadol Without Prescription Free Shipping
Prinivil Lisinopril
Discount Cialis Levitra Viagra
Discount Cialis Levitra Viagra
Discount Cialis Levitra Viagra
Tramadol Dosages
Online Cialis Soft
Viagra Drug Interaction
Ampicillin Online
Fluoxetine Medication
Cialis
Buying Pills Floxin
Discount Meridia
Buy Cheap Online Viagra
Buy Cheap Online Viagra
Cheap Viagra Soft Tablet
Medicine Tramadol
Strong Levitra
Strong Levitra
Buy Viagra In Canada

Comments are closed.